Hit enter

Absolut Transform Today/ Беата Първулова създаде кулинарна карта на София


Младата дизайнерка Беата Първулова създаде кулинарна карта на София в рамките на кампанията Absolut Transform Today

 На 15 ноември се състоя второто събитие от кампанията Absolut Transform Today – ексклузивната вечеря на Беата Първулова Eat Sofia. Изгряващата дизайнерка, завършила Istituto Marangoni в Лондон и Милано, се превърна в експериментален арт готвач и скрои специфично ястие за всяко от най-скъпите ѝ места в София, създавайки готварска карта на града си. Някои от местата, оставили траен спомен в съзнанието на Беата с цялата си палитра от цветове, звуци и емоции са: Женският пазар, пейката пред любимото ѝ заведение и оживената столична улица „Граф Игнатиев".
 „Не е достатъчно ястията да бъдат вкусно приготвени, а и да имат дизайнерски вид. Една от най-запомнящите се специфики на менюто е неочакваната комбинация от различни вкусове, смесени по уникален начин. ", обясни Беата концепцията на своето 7-степенно меню. „Тази симбиоза от вкус и естетика ми позволи не само да вложа вече придобитите дизайнерски умения, но и да науча кулинарни тайни от столични готвачи". 
Ментор в кулинарното приключение на Беата беше талантливият шеф, ди джей и блогър Джун Йошида, който е известен с дългата си практика  на главен готвач в САЩ (ресторанти като Case и Ritz) и България (Пасторант, Brasserie, Cru).
На вечерята в известния столичен ресторант Checkpoint Charlie присъстваха журналисти, блогъри и известни личности, които дегустираха специалното 7 -степенно ABSOLUT меню. То ще се предлага в продължение на 1 месец като част от редовното меню на заведението, за да може да бъде опитано от всеки, който иска да стане част от ABSOLUT гурме изживяването.
Трансформацията на Беата не спира до тук - на специално създаденото Фейсбук приложение, ABSOLUT приканва блогъри, известни готвачи и фенове на марката да допълнят картата на София със свои рецепти, вдъхновени от града и да „сготвят София заедно“ . Рецептите ще могат да бъдат качвани след 25 ноември, когато ще стартира приложението.
Ексклузивната вечеря е второто от серия специални събития, които ще представят резултатите от трансформациите на българските таланти, участващи в ABSOLUT Transform Today.


The young designer Beata Parvulova created culinary map of Sofia for the campaign Absolut Transform Today

On 15th November, it was the second event of the Absolut Transform Today-exclusive dinner of Beata Parvulova, Eat Sofia. The new designer graduated in Istituto Marangoni in London and Milano, became experimental art chef and create specific dish for each of her favorite places in Sofia, thus she has created a culinary map of her city. Some of the places, which left their memory on her with all their colors, sounds and emotions are: The female market, the bench in front her favorite coffee house and the crowded street “Graf Ignatiev” in Sofia.
“It is not enough that the food is delicious, but it also must have a designer look The most specific things for the menu is unexpected combinations of different taste, mixed in unique way.”, explain Beata about her 7 steps menu. “This symbiosis of taste and esthetic allowed me not only to use my designer skills, but also to learn the secrets of few chefs in Sofia.”
Mentor of Beata`s culinary adventure was the talented chef, DJ and blogger Jhun Ioshida, who is famous with his long career as a master chef in USA (in Case and Ritz) and in Bulgaria (Pastorant, Brasserie, Cru).
On the dinner, in the famous restaurant Checkpoint Charlie in Sofia, attended by journalists, bloggers and famous person who tasted the special 7 steps ABSOLUT menu. This menu will be available for 1 month as a part of the regular menu of the restaurant. Everybody who wants to be a part of ABSOLUT gurme can taste it.
The transformation of Beata does not end in special Facebook application ABSOLUT invite bloggers, famous chefs and fans of the brand, to continue to expand the map of Sofia with their recipes, inspired by the city and “to cook Sofia together”. The recipes will be available after 25 November, when the application will start.
The exclusive dinner is the second of few special events, where you can see the results of the transformation of the Bulgarian talent, which participate in ABSOLUT Transform Today.